Kontakt SjömätningEduardo Roa

0738-70 29 06
Visa e-post

Sjömätning och sjökartering

Vi utför tjänster inom sjömätning och undervattensinspektioner med den senaste teknologin. Vår marinavdelning har lång erfarenhet av att utföra olika typer av tjänster inom det marina området och kan erbjuda den bästa lösningen för ert projekt.


Vi har kontor runt om i hela Sverige och kan erbjuda ett helhetskoncept där vi samlar in data med ROV, multibeam och drönare (lidar) för att ge er som kund bästa möjliga förutsättningar inför ert projekt.

Tjänster - Sjömätning:

Multibeam ekolodning

Högupplöst ”mångstrålad-ekolod” av modell Winghead från Norbit som inte bara lokaliserar små föremål utan även kartlägger botten, inspektioner av byggnadsverk i hamnar, sjöledningar, volymberäkningar med bästa möjliga noggrannhet.


All mätning med multibeam-ekolod utförs heltäckande med tillhörande sensorer och sker i enlighet med gällande anvisningar från Sjöfartsverket, FSIS-44 (IHO S-44).


Batymetri
Batymetrier beskriver terrängen under vatten och är motsvarigheten till topografi på land. Arbetet utförs numera främst genom användande av ett multibeam-ekolod.

Tjänster - UW Inspektioner:

Undervattensinspektioner kräver kvalificerad personal och lämplig utrustning för att utföras noggrant och säkert.

 

Rovinspektioner

Vi tillhandahåller högteknologiska fjärrstyrda fordon (ROV)  för inspektioner. Fordonen är utrustade med kameror och sensorer för detaljerad datainsamling.

                                                                 

Dykinspektioner

Undervattensinspektioner och besiktningar för hamnar, marinor och privata installationer utförs enligt regelverket där undervattenskamera samt olika instrument och verktyg används för specifika jobb.

 

Broinspektioner

Inspektioner av broar är en av våra specialkompetenser. Syftet med dessa är att klargöra broarnas fysiska och funktionella tillstånd samt att ge underlag för planering och genomförande av åtgärder. Vår personal har genomgått särskild utbildning i Trafikverkets regi.

 

Hamninspektioner

Hamnar utgör en del av samhällets infrastruktur och transportapparat. Över 90% av det transporterade godset till och ifrån Sverige passerar över svenska hamnars kajer. Dessa måste därför ses över och inspekteras med jämna mellanrum. Vi kan utföra akustisk avbildning av anläggningen undervatten samt ta sediment och andra prover.

 

Vrakinspektioner

Vrakinspektioner kan förekomma i samband med marinarkeologiska undersökningar eller vid inspektioner av sänkta fartyg som gått på grund av olika anledningar. Vid varje inspektion genomförs en audiovisuell dokumentation av olycksplatsen.

          

Sjöledningar 

Inspektion av sjöledningar är vanligt förekommande för industrin, till exempel för vattenintag av kylvatten, för avlopp eller för fjärrvärme och fjärrkyla, vi kan säkerställa inspektionen med filmning, 3D avbildning och RTK positionering. 

 

Kraftverksinspektioner     

Den svenska vattenkraften står för nästan 50 % av landets elproduktion vilket gör dess konstruktioner till en viktig del av samhällets infrastruktur. För att ett vattenkraftverk ska fungera effektivt och säkert ställs höga krav på komponenternas funktion och kondition. I dagsläget genomförs därför rutinmässiga kontroller på, i och runt dessa anläggningar med både ROV och dykare.

Vårt team är här för att hjälpa er

Det spelar ingen roll vart ni befinner er i Norden, vi hjälper er att utforska nya inspirationskällor och identifierar möjligheter som leder till tillväxt. Vi som arbetar på Teodoliten är här för att hjälpa er.

Relaterade Projekt

Byggnader

Forum medicum – Expanderar biomedicinska möjligheter

Topp