Värdegrund för Teodoliten

Allt vårt arbete vilar på 3 grundpelare: Engagemang, Kvalitet och Utveckling.

 

ENGAGEMANG

Engagemang bygger vi genom inkludering, delaktighet, rättvisa villkor, eget ansvar och personliga möten i ett tillåtande klimat. Det handlar också om att träffas, utbyta erfarenheter, kunna ge och få stöd när någon behöver det, bygga relationer och att ha roligt tillsammans.

 

KVALITET

Kvaliteten vi levererar till våra kunder, till våra kollegor och till samhället är avgörande för vår framgång. Vår styrka är våra kompetenser – med både bredd och specialisering, vårt utvecklingstänk och vår problemlösningsförmåga. Vi anpassar team efter projekt, jobbar med spårbarhet i alla led och står för ett agilt arbetssätt.

 

Helhetsperspektiv likväl som fokus på millimetrar samt en strävan att ständigt förbättras, gör oss starka på marknaden.

 

UTVECKLING

Vi skapar mervärde på flera nivåer genom att utveckla vår verksamhet löpande. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling samt innovation och utvärdering av bl a teknik, system och arbetssätt.

 

Våra förbättringsteam är sammansatta av drivna specialister och generalister som löpande prövar och utvärderar nya möjligheter för att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna i varje projekt.

 

Vi samarbetar nationellt och regionalt med utbildningsanordnare för att nya mättekniker ska få en så relevant och uppdaterad kunskap som möjligt under utbildningstiden. Vår egen Teodoliten Akademin bidrar till att kartlägga kompetensbehov och att genomföra kompetenshöjande utbildningsinsatser som utvecklar våra egna medarbetare.

Topp

Kontakta oss

Har du ett projekt du skulle vilja diskutera? Vi utför uppdrag i hela Sverige.
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort.

Givetvis är du även varmt välkommen att ringa oss direkt.
Du når oss på telefon 0340-62 16 00.