Skånes Universitetssjukhus – Modernisering

Skånes Universitetssjukhus – Modernisering

Regionchef SydRobin Gynnstam

0730-69 80 25
Visa e-post

Skånes Universitetssjukhus – Modernisering

Med moderniseringen av sjukhusområdet skapas det förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. På Malmö sjukhusområde förbereds det just nu för en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett utbyggt kulvertsystem.

– Teodoliten ansvarar för mättekniken i NSM projektet. Från uppbyggnad och underhåll av byggnätet till utsättning/inmätning och leverans av relationsunderlag, säger Robin Gynnstam, regionchef Teodoliten Syd.

– Utmaningen med projektet är dess omfattning. Projektering och produktion går hand i hand. Med många ritningsrevideringar gäller det att ha god och tät kommunikation med alla inblandade i projektet, berättar Robin.

Region Skåne investerar drygt 12 miljarder för att skapa lokaler som möjliggör högkvalitativ hälso- och sjukvård. De två nya vårdbyggnaderna kommer att ge sjukhuset cirka 102 000 kvadratmeter ny vårdyta.

Strax öster om den nya vårdbyggnaden planeras ett nytt parkområde, ett läkande grönt rum mitt på området. Målet är att sjukhusområdet ska kännas som en naturlig och attraktiv del av Malmö.

Bildgalleri

Lorem ipsum

This is a header. Lorem ipsum dolor amet, euimod tincidunt adipiscing elit, sed diam nonummy nibh consectetuerut laoreet dolore magna volutpat.

Relaterade Projekt

Ass Regionchef SydRing Robin Gynnstam

Kom i kontakt me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.

Topp